Zym Thaid – Men đường ruột tôm, hỗ trợ điều trị tôm bệnh gan ruột

Liên hệ báo giá

Men cao cấp, nong to đường ruột, ngăn ngừa hiện tượng trống đường ruột phân trắng, phân lỏng.

ZYM THAID là men đường ruột cao cấp, hỗ trợ tốt đường ruột tôm tiêu hóa thức ăn, phục hồi bệnh, dào thải kháng sinh. ZYM THAID NẰM TRONG BỘ 3 GAN RUỘT AEC – CHUYÊN PHÒNG TRỊ CÁC BỆNH VỀ GAN RUỘT…

1900272737